Chính sách bảo mật thông tin

Hotline

0916643030 0913837671

  1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, nội dung. Đây là các thông tin mà công ty chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để công ty liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
  2/ Phạm vi sử dụng thông tin
  Website  sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  - Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng 
  - Hỗ trợ bảo hành, bảo trì cho khách
  - Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  - Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch công ty 
  3/ Thời gian lưu trữ thông tin;
  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi
  4/ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
  Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
  •    Ban quản trị;
  •    Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website
  •    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
  •    Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng;
  5/Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để
  người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá
  nhân mình;

  Địa chỉ: 133 - 135 Bàn Cờ, Phường 3. Quận 3.TP.HCM

  Hotline: 0913.837.671 - 091 664.3030

  Email:   sobeechihung@gmail.com    

  6/ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
  của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
  Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng liên hệ ban quản trị website.
  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này công ty sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng giải đáp thắc mắc.

  Hotline: 09166430300913837671
  Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 09166430300913837671